Η SocialSpace Academy παρέχει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς Internet Marketing, Social Media, Sales κτλ. οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών, των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και των ανέργων.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα